Letní intenzivní kurzy - SPEAKING

Letní měsíce jsou jako stvořené pro pořádnou dávku cizího jazyka. Teploty stoupají a my získáváme mnohem více energie a chuti se opřít do aktivit, na které jsme si už dávno chtěli vyhradit čas. Nyní je ta chvíle se sebou něco udělat - a ponořit se zcela do angličtiny, se zdá jako ta nejlepší investice!

Infromace ke kurzům

  • Jakožto celá jazyková škola se zaměřujeme především na umění konverzace, i v rámci těchto kurzů se studenty výhradně mluvíme a spousta konverzačních aktivit jim umožňuje lépe si zapamatovat nová slovíčka, gramatické jevy - a hlavně se je při komunikaci naučí používat!

  • Nesmírnou výhodou je velikost otevíraných skupinek, která čítá 4 - 6 osob. Za stejnou cenovou nabídku a čas strávený studiem, se vám tak dostane mnohem větší pozornosti. Kurzy jsou koncipovány tak, abyste byli aktivní i v okamžiku, kdy se lektorka věnuje jinému studentovi.

  • Jazyková úroveň a témata jsou volena pro všechny studenty od mírně pokročilých po středně pokročilé, tedy pro ty, co mají již základní ponětí o gramatice a nejpoužívanějších slovíčkách. Na konci kurzu zjistíte, jak jednoduše a bez obav se už domluvíte v obchodě, na hotelu, v restauraci a při běžné každodenní konverzaci. Okruhů konverzačních témat je spousta - vždyť mluvením žijeme každý den! :-)