Angličtinou k maturitě

Maturanty mohu připravovat v průběhu všech ročníků, nebo pouze ve čtvrtém v nahuštěné formě. Z vlastní zkušenosti vím, že škola nedokáže studenty na maturitu zcela připravit. Polovinu výuky věnujeme maturitním okruhům a druhou část na konverzaci, tak aby byl student schopen reagovat na dotazy učitelů v případě, že v oné napjaté chvíli bude mít tvz. okno.

 

Co získáte:

  • Podklady a materiály k maturitě
  • Rozvíjení slovní zásoby a praktického užití jazyka
  • Pohotové reagování na otázky
  • Rozvíjení představivosti při odpovídání
  • Schopnost tzv. „okecávání“ při ústní zkoušce