Angličtina pro nejmenší

Výuka angličtiny hravou metodou pro předškoláky a žáčky na nižším stupni základní školy.

Je vhodné děti seznámit s cizím jazykem co nejdříve, pokud možno před zkušeností s výukou na školách. Děti mladšího věku nasávají informace jako houby - bohužel ve škole není osobní přístup možný, a tak nelze plně rozvinout potenciál dítěte. Klademe důraz na jeho přirozený vývoj. Proto je volba osobní výuky výbornou příležitostí.

Průběh vyučování:

  • Jedná se o hravý úvod do anglického jazyka
  • Opakování školního učiva s osobním přístupem
  • Mnemotechnické hry pro zapamatování slovíček
  • Jednoduché příběhy pro přirozené osvojení jazyka