Angličtina pro dospěláky

Začít s angličtinou je možné v každém věku a přirozeností člověka je se neustále zdokonalovat a rozvíjet své možnosti. Tato kategorie zahrnuje osoby jejichž znalosti jsou na různé úrovni - od začátečníků až po pokročilé. Výuka je systematicky vypracována na přání, můžeme se zaměřit více na gramatiku, konverzaci nebo například poslech. Prohloubíte své znalosti a naučíte se teorii využívat prakticky. Znalosti jazyka vám zaručí lepší práci a tím i zvýšení vaší životní úrovně a nebo také zjednodušší váš pobyt v cizině.

 

Co získáte:

pohotové reagování na otázky, plynulá řeč

rozvíjení představivosti v angličtině při běžných činnostech

bohatou slovní zásobu zejména používaných při běžné konverzaci, slang

ovládání gramatiky a její užití automaticky během mluvení