Angličtina pro 2. stupeň ZŠ

 

Doučování angličtiny žáčků vyšších tříd ZŠ. V tomto věku je již zřejmé, má-li žák jazykové vlohy či nikoliv. Těm úspěšnějším nabízím zdokonalování znalostí a přirozené osvojení jazyka nejen při konverzaci. Těm méně šťastným dokáži velmi jednoduše přiblížit gramatiku, mnemotechnické pomůcky pak pomohou žákovi se v jazyku, pro něj nepřehledném, plně orientovat. Skvělé výsledky mám i s dyslektiky.


Průběh výuky:

  • Doučování školní látky – praktické uchopení gramatiky
  • Rozšiřování slovní zásoby hravým způsobem
  • Práce se zjednodušenou četbou (knihy, časopis)
  • Porozumění textu, převyprávění článku
  • Důkladné konverzace pro uchopení celistvého jazyka